+420 721 756 720
vítání jara 2019 - 7.4. neděle od 14:00

vítání jara 2019 - 7.4. neděle od 14:00

Vítání jara 2018

Probudivše Farškaláka, zachtělo se nám přívítati letošního jara v širším kruhu přátel a obdivovatelů práce naší. Pročež připravili jsme kus díla pozoruhodného k potěše ducha i rukou našich, a kromě děl hmotných připravili jsme sobě i krmně duchovní a duši národa obecně povznášející. V duchu prastarých tradic národa Českého, zasadili jsme kořenáček stromu národního, lípy srdcolisté a zapěli píseň duši národa nejdražší.

V kruhu obce rodné (jak pro koho, poznámka autora) zhotovili jsme řadu pozoruhodných děl rukodělných, osvědčujících zkušenost a šikovnost nastupujícícho pokolení národa českého. Celá flotila lodí vyplula na širou hladinu rybníku obecního, osvědčujíce kvality stavitelů svých i srdce zápal zachránců svých (Kryštůfku, to už byla třetí koupel jenom za poslední rok – na všechny další akce už pouze s kompletní rezervou oblečení). Řada písní zazněla na píšťaly naše, houfy ptáčků zaženou hlad v krutých mrazech českých zim. V proutěných koších uvidíme již i zdatnosti rukou tvůrců.

Naštěstí šikovné ruce kuchařinek osvěžily těla a žaludky účastníků a dodaly sil k dokončení nelehkých úkolů stavitelových, oheň zahřál vuřtů našich a krmně tato posílila ducha i odhodlání naše a všechno dílo zdařilo se k potěše ducha a mysli naší.

Vítání jara 2018 č.1
Vítání jara 2018 č.2
Vítání jara 2018 č.3
Vítání jara 2018 č.4
Vítání jara 2018 č.5
Vítání jara 2018 č.6
Vítání jara 2018 č.7
Vítání jara 2018 č.8
Vítání jara 2018 č.9
Vítání jara 2018 č.10
Vítání jara 2018 č.11
Vítání jara 2018 č.12
Vítání jara 2018 č.13
Vítání jara 2018 č.14
Vítání jara 2018 č.15
Vítání jara 2018 č.16
Vítání jara 2018 č.17
Vítání jara 2018 č.18
Vítání jara 2018 č.19
Vítání jara 2018 č.20
Vítání jara 2018 č.21
Vítání jara 2018 č.22
Vítání jara 2018 č.23
Vítání jara 2018 č.24
Vítání jara 2018 č.25
Vítání jara 2018 č.26
Vítání jara 2018 č.27
Vítání jara 2018 č.28
Vítání jara 2018 č.29
Vítání jara 2018 č.30
Vítání jara 2018 č.31
Vítání jara 2018 č.32
Vítání jara 2018 č.33
Vítání jara 2018 č.34
Vítání jara 2018 č.35
Vítání jara 2018 č.36
Vítání jara 2018 č.37
Vítání jara 2018 č.38
Vítání jara 2018 č.39
Vítání jara 2018 č.40
Vítání jara 2018 č.41
Vítání jara 2018 č.42
Vítání jara 2018 č.43
Vítání jara 2018 č.44
Vítání jara 2018 č.45
Vítání jara 2018 č.46
Vítání jara 2018 č.47
Vítání jara 2018 č.48
Vítání jara 2018 č.49
Vítání jara 2018 č.50
Vítání jara 2018 č.51
Vítání jara 2018 č.52
Vítání jara 2018 č.53
Vítání jara 2018 č.54
Vítání jara 2018 č.55
Vítání jara 2018 č.56
Vítání jara 2018 č.57
Vítání jara 2018 č.58
Vítání jara 2018 č.59
Vítání jara 2018 č.60
Vítání jara 2018 č.61
Vítání jara 2018 č.62
Vítání jara 2018 č.63
Vítání jara 2018 č.64
Vítání jara 2018 č.65
Vítání jara 2018 č.66
Vítání jara 2018 č.67
Vítání jara 2018 č.68
Vítání jara 2018 č.69
Vítání jara 2018 č.70
Vítání jara 2018 č.71
Vítání jara 2018 č.72
Vítání jara 2018 č.73
Vítání jara 2018 č.74
Vítání jara 2018 č.75
Vítání jara 2018 č.76
Vítání jara 2018 č.77
Vítání jara 2018 č.78
Vítání jara 2018 č.79
Vítání jara 2018 č.80
Vítání jara 2018 č.81
Vítání jara 2018 č.82
Vítání jara 2018 č.83
Vítání jara 2018 č.84
Vítání jara 2018 č.85
Vítání jara 2018 č.86
Vítání jara 2018 č.87
Vítání jara 2018 č.88
Vítání jara 2018 č.89
Vítání jara 2018 č.90
Vítání jara 2018 č.91
Vítání jara 2018 č.92
Vítání jara 2018 č.93
Vítání jara 2018 č.94
Vítání jara 2018 č.95
Vítání jara 2018 č.96
Vítání jara 2018 č.97
Vítání jara 2018 č.98
Vítání jara 2018 č.99
Vítání jara 2018 č.100
Vítání jara 2018 č.101
Vítání jara 2018 č.102
Vítání jara 2018 č.103
Vítání jara 2018 č.104
Vítání jara 2018 č.105
Vítání jara 2018 č.106
Vítání jara 2018 č.107
Vítání jara 2018 č.108
Vítání jara 2018 č.109
Vítání jara 2018 č.110
Vítání jara 2018 č.111
Vítání jara 2018 č.112
Vítání jara 2018 č.113
Vítání jara 2018 č.114
Vítání jara 2018 č.115
Vítání jara 2018 č.116
Vítání jara 2018 č.117
Vítání jara 2018 č.118
Vítání jara 2018 č.119
Vítání jara 2018 č.120
Vítání jara 2018 č.121
Vítání jara 2018 č.122
Vítání jara 2018 č.123
Vítání jara 2018 č.124
Vítání jara 2018 č.125
Vítání jara 2018 č.126
Vítání jara 2018 č.127
Vítání jara 2018 č.128
Vítání jara 2018 č.129
Vítání jara 2018 č.130
Vítání jara 2018 č.131
Vítání jara 2018 č.132
Vítání jara 2018 č.133
Vítání jara 2018 č.134
Vítání jara 2018 č.135
Vítání jara 2018 č.136
Vítání jara 2018 č.137
Vítání jara 2018 č.138
Vítání jara 2018 č.139
Vítání jara 2018 č.140
Vítání jara 2018 č.141
Vítání jara 2018 č.142
Vítání jara 2018 č.143
Vítání jara 2018 č.144
Vítání jara 2018 č.145
Vítání jara 2018 č.146
Vítání jara 2018 č.147
Vítání jara 2018 č.148
Vítání jara 2018 č.149
Vítání jara 2018 č.150
Vítání jara 2018 č.151
Vítání jara 2018 č.152
Vítání jara 2018 č.153
Vítání jara 2018 č.154
Vítání jara 2018 č.155
Vítání jara 2018 č.156
Vítání jara 2018 č.157
Vítání jara 2018 č.158
Vítání jara 2018 č.159
Vítání jara 2018 č.160
Vítání jara 2018 č.161
Vítání jara 2018 č.162
Vítání jara 2018 č.163
Vítání jara 2018 č.164
Vítání jara 2018 č.165
Vítání jara 2018 č.166
Vítání jara 2018 č.167
Vítání jara 2018 č.168
Vítání jara 2018 č.169
Vítání jara 2018 č.170
Vítání jara 2018 č.171
Vítání jara 2018 č.172
Vítání jara 2018 č.173
Vítání jara 2018 č.174
Vítání jara 2018 č.175
Vítání jara 2018 č.176
Vítání jara 2018 č.177
Vítání jara 2018 č.178
Vítání jara 2018 č.179

[Přeskočit navigaci]

ANIFILM A KOLA 2018

Letošní cykotůr v Třeboni měl kromě sportovních cílů i cíle kulturně-politické: srovnání Anifilmu s Chválenickým Letním olympijským festivalem. A tak Mozkový trust SKK přes den šlapal do pedálů...

ZORBING FOTBAL 2018

Článek k Zorbingu tentokrát nenapíše náš celovesnicky známý lyrický prozaik inžinýr Tomáš Koukolíček, ale pan Docent inžinýr Robert Zemčík PhD (úspěšný člen neúspěšného týmu SKK Chválenice, jinak...

SKK Chvalenice © Copyright 2013 SKK Chválenice