+420 721 756 720
vítání jara 2019 - 7.4. neděle od 14:00

vítání jara 2019 - 7.4. neděle od 14:00

PLÁNOVANÉ AKCE 2019 - SKK Chválenice

NEZAPOMÍNEJTE na pravidelná cvičení s Honzou a Kájou,  

děvčata + menší kluci od 17:00, větší kluci od 18:00. 

PROGRAM NA ROK 2019 SE JMÉNEM „VÝCHOVNÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019“ ORGANIZOVANÉ SPOLKEM „SPORTOVNĚ KULTURNÍ KLUB CHVÁLENICE“.

Tento program je souborem mnoha akcí organizovaných Sportovně kulturním klubem Chválenice, organizovaných v průběhu celého roku.

6.4.2019              UKLIĎME ČESKO:

Jako každý rok se náš spolek s našimi podporovateli (malými, prostředními i velkými) podílí na této celorepublikové akci organizované naší obcí. Velkým přínosem této akce je i pohled do jiného světa, z bubliny ve které vychováváme vlastní děti. Je pro nás velkou zkouškou, vysvětlovat dětem s nadhledem velké množství odpadu na téměř stejných místech. Účast našeho spolku a dětí na úklidu podporuje vztah k přírodě a upozorňuje na nebezpečné chování jednotlivců.

 

7.4.2019              VÍTÁNÍ JARA:

Tradiční akce se stále se rozšiřujícím programem určená pro věkovou kategorii 1-15 let včetně rodičů a prarodičů. Tato akce je pravidelně zahajována v pergole u rybníka ve Chválenicích. Máme několik stanovišť s možností vlastní aktivní činnosti a výroby dětí (vždy pod vedením odborného garanta stanoviště, aktivního člena SKK): 1/ pletení pomlázek, 2/ pletení košíků, 3/ výroba lodiček, 4/ výroba krmítek, 5/ výroba ptačích budek a domečků pro hmyz, 6/ výroba píšťalek, 7/ hra v kuličky, 8/ sázení a setí tradičních českých květin, 9/ projížďka na lodích na rybníku, 10/ Po dlouhé zimě jdeme na Farskou škálu vzbudit skřítka Farškaláka. Akce podporuje u dětí vztah k obci, k tradicím, podporuje zručnost a pocit sounáležitosti. V loňském roce jsme vysadili ke 100letům vzniku republiky lípu.

 

7.5.-12.5.2019   ANIFILM A KOLA TŘEBOŇ:

Tato časově náročnější akce pořádaná v době třeboňského Anifilmu, spojená s cyklovýlety okořeněnými krosovými vložkami na motokrosové dráze za nádražím a na rampách za Doubím má své tradiční účastníky. Nejeden účastník překročí své vlastní hranice a šáhne si na fyzické i psychické dno. Večer po náročných expedicích je dětem i dospělým odměnou promítání animovaných filmů na náměstí v Třeboni. Akce propojuje u dětí (4-18let) společně s navazující akcí sportovní a kulturní zážitky.

 

30.5.-2.6.2019   VODA VLTAVA:

Tato kulturně sportovní akce po stopách Rožmberků na jejichž nejsevernější hrad Vlčtejn (mezi bujícími stromy, romanticky zarostlého, v krajině schovaného) se někteří chváleničtí snaží každé ráno marně dohlédnout … Tak se musíme každý rok vypravit na zachovalejší kousky, které nám zanechali Rožmberkové či jiní po nich. Samozřejmě si to dáváme dohromady i s předchozí Třeboní, ale nějak si to ty děti nepamatují z předchozího roku a moudří vědí, že opakování je matka moudrosti. Akce propojuje u dětí (4-18let) společně s předchozí akcí sportovní a kulturní zážitky. Děti učíme základním i pokročilým dovednostem divokého vodáka.

 

16.6.2019           DĚTSKÝ DEN POŘÁDANÝ OBCÍ:

Jako každý rok se náš spolek s našimi členy a podporovateli podílí na dětském dnu pořádaným obcí Chválenice. Akce je praktickou ukázkou dětem, spolupráce více různorodých skupin a spolků na jedné společné akci, pod vedením obce. Máme vždy několik stanovišť, většinou spojených s aktivitami na vodě, či stanoviště k danému tématu dětského dne.

 

22.6.2019           ČUNČACUP:

V loňském roce jsme uspořádali jubilejní 10.ročník fotbalového turnaje Čunčacup, kterého se účastní minimálně 12 fotbalových týmů. Tento fotbalový turnaj pořádali zakladatelé SKK Chválenice ještě před vznikem samotného SKK. Cílem této akce je vytáhnout co nejvíc náctiletých od počítačů a myslíme si, že se nám to daří.

 

6.9.-7.9.2019     OLYMPIÁDA + LETNÍ KINO + PĚTIBOJ:

Nejnáročnější akce našeho spolku, která propojuje během prodlouženého víkendu celou obec napříč generacemi. V pátek a sobotu první školní víkend v září po prázdninách zahajujeme letním kinem. V sobotu zahajujeme Olympiádou (zaměřenou na sport) pro děti. Olympiáda má cca 10 disciplín pro děti v různých věkových kategoriích. Po Olympiádě navazuje pro rodiče (tatínky, maminky) Chválenický pětiboj (v silových disciplínách). Večer před letním kinem probíhá společně vyhlášení vítězů Olympiády i Chválenického pětiboje. Každý byl sám za sebe, každý však přál druhému úspěch. Výsledkem této akce je spokojenost všech účastníků. Rodiče šli dětem příkladem ve vzájemné podpoře, jednotlivých týmů.

 

28.9.2019           TŘI JEZY PRAHA:

Nejméně organizačně náročná akce, kdy se přidáváme k akci českých Skautů „Tři jezy“, jedná se o splutí po Vltavě z Císařské louky do Troji. Tato akce se dá nazvat kulturním zážitkem od Vyšehradu ke Štvanici (řeka ještě teče), dále se však jedná o čistě sportovní akci (od Štvanice voda neteče a v Trojském kanálu …teče až moc, ale dáváme ho). Tato akce je potvrzením, že město poznáte nejlépe z vody a je jedno jestli je to Praha nebo Krumlov o pár měsíců dříve. Toto potvrzují všichni účastníci ve věku 5-20let.

 

12.10.2019         DRAKIÁDA:

Naše tradiční akce, zaměřená na aktivní činnost dětí. Při vyhlašování jsou preferovány doma vyrábění draci. Akci nám pravidelně zpestřují modeláři. V loňském roce dovezli i ukázku profesionálních drónů, včetně odborného výkladu. V předchozích letech byla i praktická ukázka komotových Kite draků. Součástí akce je i občerstvení s opékáním buřtů a pečením brambor. Na závěr akce je vyhlášeno několik kategorií hodnocení draků, včetně těch nelétajících.

 

Nad rámec tohoto programu „VÝCHOVNÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019“, pořádáme ještě další akce:

16.11.2019         Lampiónový průvod a uspávání skřítka farškaláka s ohňostrojem, loni rozšířený o oslavy 100let republiky – připravili jsme 30minut trvající multimediální průřez naší historií, kterým nás provázel sám TGM.

 

??.12.2019 Tajný výlet s překvapením: Sledujte nás pozorně i na FACEBOOKu

Kompletní archiv z našich akcí je na: WWW.SKKCHVALENICE.CZ

NEZAPOMÍNEJTE na pravidelná cvičení s Honzou a Kájou,  

děvčata + menší kluci od 17:00, větší kluci od 18:00.

 

                                      

SRDEČNĚ VÁS ZVE SKK Chválenice

 Těšíme se na všechny, kterým se naše akce líbí a děkujeme, že naši činnost podporujete. Věříme, že je lepší lidi spojovat než dělat opak .... VĚŘÍME, ŽE TO MÁ SMYSLvítání jara 2019, od 14:00 v neděli 7.4.2019

[Přeskočit navigaci]

ANIFILM A KOLA 2018

Letošní cykotůr v Třeboni měl kromě sportovních cílů i cíle kulturně-politické: srovnání Anifilmu s Chválenickým Letním olympijským festivalem. A tak Mozkový trust SKK přes den šlapal do pedálů...

ZORBING FOTBAL 2018

Článek k Zorbingu tentokrát nenapíše náš celovesnicky známý lyrický prozaik inžinýr Tomáš Koukolíček, ale pan Docent inžinýr Robert Zemčík PhD (úspěšný člen neúspěšného týmu SKK Chválenice, jinak...

SKK Chvalenice © Copyright 2013 SKK Chválenice